Handlekurv


Din handlevogn er tom!

inkl. mva. ekskl.frakt

NOK 0,00

mva. NOK 0,00

Kjøpsbetingelser

 

 Betaling

Kort -

Transaksjonen vil bli belastet ved gjennomført kjøp. Vi benytter 3D-Secure betalingsløsning som er verifisert av Visa og MasterCard. Vi registrerer ingen personlige opplysninger om din transaksjon. All informasjon foregår mellom deg og din bank.

 

Frakt

Alt kjøp over 1000kr er fraktfritt.

 Ordrer under 1000kr : kr 99,-
 Pakken leveres på ditt postkontor

(Større ordrer og prosjekter sendes med transportbyrå til nærmere avtalt pris.)

 

Priser
 Alle priser inkluderer 25% moms.  Levering 
 Ordre pakkes og sendes i løpet av 2-4 virkedager. Dersom vi ikke klarer dette, vil vi ta kontakt med deg.

Om du bestiller varer som er ventet inn frem i tid, vil vi sendes ordren din samlet når alt er på lager. Ordre 
 Mottatt ordre er bindene. 

Ved bestilling, godtar du automatisk våre betingelser. 

Vi behandler ikke ordre under kr 300,- (eksklusiv frakt)

 

Uavhentede pakker 
 Dersom kjøper ikke henter ut en pakke, vil produktene blir kreditert, mens kjøper må dekke tur/retur omkostninger.

 

Reklamasjon
Ta kontakt med oss på mail shop@oliviashus.no snarest (vi ønsker bilde av skaden)og vi ordner det snarest. 


 Utland
 Vi leverer kun til Norge. 

 

Angrefrist
 Hos oss har du åpent kjøp i 30 dager. Om du ønsker å bytte/returnere noe, trenger du ikke oppgi noen grunn til oss. Returomkostninger dekkes av kjøper. Ved retur av varer skal varen returneres i den stand den ble mottatt i, ubrukt og i orginal emballasje. Så snart vi har mottatt varen, refunderer vi beløpet til deg. 
 Angrerettskjema ligger som vedlegg i ordrebekreftelse med e-post.

RETURADRESSE; Olivias Hus as, Johnstonsgate 2, 4514 Mandal

Vi tar forbehold om at fargene kan avvike fra foto. Ved hvert produkt vil du finne mål/størrelse. Vi oppfordrer til å sjekke mål på produktene, fordi det er ofte vanskelig å oppfatte størrelsen ved kun å se på bilde.

Om du har spørsmål om andre ting er du alltid velkommen til å ta kontakt  marlen@oliviashus.no  eller telefon + 47 99 457850.

 


 Formell avtale:


 Innholdsfortegnelse:

 1. Avtalen
   2. Partene
   3. Priser
   4. Avtaleinngåelsen
   5. Ordrebekreftelse
   6. Betaling
   7. Levering m.v.
   8. Risikoen for varen
   9. Angrerett
   10. Undersøkelsesplikt
   11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
   12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
   13. Kjøperens rettigheter ved mangel
   14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
   15. Garanti
   16. Personopplysninger
   17. Konfliktløsning

   Innledning:
   Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
   varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
   hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
   næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
   brukt av Forbrukerombudet.
   Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
   markedsføringsloven, angrerettloven og e handelsloven, og disse lovene gir forbruker
   ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de
   lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
   handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
   salgsbetingelsene.
   I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten
   utfylles med relevante lovbestemmelser.

   1. Avtalen
   Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
   bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
   mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
   korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

   Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
   nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
   direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
   salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

   2. Partene
   Selger
   Olivias Hus Mandal AS
   Johnstonsgate 2, 4514 Mandal
   Mail: marlen@oliviashus.no
   Telefonnummer: +47  99 45 78 50
   Organisasjonsnummer: 920 353 851

   Kjøper er den person som foretar bestillingen.
    
   3. Priser
   Alle priser oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for varene vil fremkomme før bestilling og eventuelle fraktkostnader vil fremkomme før handelen er fullført.
   Fraktpriser på større levereanser som møbler må avklares spesielt ved forespørsel på mail til shop@oliviashus.no
    
   4. Avtaleinngåelse
   Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
   En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
   tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
   annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
    
   5. Ordrebekreftelse
   Når Olivias Hus AS har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
   ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
   Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
   bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
   og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig på e-post til netthandel@oliviashus.no.
    
   6. Betaling
   Olivias Hus Mandal AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
   kjøperen.
   Olivias Hus Mandal AS godtar betalingskortene VISA, Mastercard, Maestro og Electron som betaling. Kjøpesummen blir i første omgang reservert på kortet ved bestilling og trukket når varene blir sendt fra vårt lager. Dersom reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil i tilfelle motta informasjon om dette.
   Beløpet blir trukket i sin helhet fra konto når varene er sendt fra vårt lager i Mandal. Dersom varene blir levert som del leveranser belaster vi kortet kun for de varene som sendes. Er det flere del leveranser, vil ordrens totale fraktbeløp belastes ved første sending.
   Dersom det går lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det være at banken fjerner reservasjonen som er gjort på kortet ditt. Vi vil allikevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.
   Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, vil vi kansellere hele eller deler av ordren.
    
   7. Levering m.v.
   Levering av varen fra Olivias Hus Mandal AS til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt
   som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
   Levering av møbler avklares ved nærmere avtale på mail marlen@oliviashus.no
   Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
   kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge
   for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på
   egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med
   mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
   Dersom du ønsker å hente varen på vårt lager i Mandal, kan dette gjøres mandag-fredag, mellom 09:00 og 16:00 etter din order er blitt oppdatert til "Varen er klar til utlevering" Dette skjer normalt senest i løpet av påfølgende virkedag etter vi har mottatt din bestilling. Som et utgangspunkt vil varer som skal sendes som pakkepost bli ekspedert og sendt senest påfølgende virkedage fra bestillingen er mottatt.
   Dersom du ikke henter pakken på ditt lokale postkontor innen 14. dager, vil pakken bli returnert til vårt lager i Mandal. Du vil da som kunde måtte dekke den reelle returkostnaden + 200 kr for andre omkostninger. Returkostnaden + 200 kroner blir fratrukket ditt tidligere innbetalte beløp før pengene tilbakebetales.
    
   8. Risikoen for varen
   Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
   avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
   hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
   skyldes egenskaper ved varen selv.
    
   9. Angrerett
   Som forbruker har du i henhold til Angrerettloven 14 dagers ubetinget angrefrist når du handler på Olivias Hus Mandal AS. Det betyr at du dersom du angrer kjøpet ditt, kan du returnere varen innen 14 dager etter at du mottok den og vil få hele salgssummen refundert. Hele returkostnaden skal, i henhold til Angrerettloven, dekkes av forbrukeren selv. Varen som returneres må være i pakket slik den ble sendt, og i vesentlig samme stand som da du mottok den.
   Olivias Hus Marlen AS er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen innen 14 dager fra den dag varen eller henteseddel ble mottatt eller varen er stilt til Olivias Mandal  Hus AS sin rådighet.
   Fyll ut angreskjemaet og returner dette sammen med varen.  
   Varer returneres til: Olivias Hus Mandal AS, Johnstonsgate 2, 4514 Mandal
    
   10. Undersøkelse av varen
   Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
   om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
   den ellers har mangler.
   Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
   selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.
    
   11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
   Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
   hun oppdaget den, gi Olivias Hus Mandal AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
   Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
   mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
   varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
   Ved forsinkelse må krav rettes Olivias Hus Mandal AS innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
   varen ikke er levert.
   Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
   direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8
   Meldingen til Olivias Hus Mandal AS eller kredittyter bør være skriftlig (per e-post eller brev).
    
   12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
   Dersom Olivias Hus Mandal AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
   partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
   henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
   kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Olivias Hus Mandal AS.
   Oppfyllelse: Dersom Olivias Hus AS ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
   fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Olivias Hus Mandal AS.
   Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Olivias Hus Mandal AS ikke
   kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Olivias Hus Mandal AS at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Olivias Hus Mandal AS oppfyller.
   Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
   Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Olivias Hus Mandal AS dersom forsinkelsen er vesentlig
   eller hvis Olivias Hus Mandal AS ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
   kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
   løper, med mindre Olivias Hus Mandal AS har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
   Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
   av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
   Kjøperen må melde krav til Olivias Hus Mandal AS ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.
    
   13. Kjøperens rettigheter ved mangel
   Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
   kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
   holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
   avtalen hevet og erstatning fra Olivias Hus Mandal AS.
   Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
   Olivias Hus Mandal AS retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Olivias Hus Mandal AS kan motsette seg
   kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Olivias Hus Mandal AS
   urimelige kostnader.
   Olivias Hus Mandal AS skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
   omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
   dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Olivias Hus Mandal AS kan ikke foreta
   mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
   foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
   Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Olivias Hus Mandal AS tilby retting
   eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Olivias Hus Mandal AS sørger for slik
   retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
   Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
   forholdsmessig prisavslag.
   Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
   uvesentlig.
   Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
   som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
   Kjøperen må melde krav til Olivias Hus Mandal AS ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
   Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
   eventuelle garantier stilt av selger.
    
   14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
   Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
   skyldes Olivias Hus AS eller forhold på Olivias Hus AS side, kan Olivias Hus Mandal AS i henhold til reglene i
   forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
   av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Olivias Hus Mandal AS kan også etter
   omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.
   Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Olivias Hus Mandal AS fastholde kjøpet og kreve at
   kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Olivias Hus Mandal AS sin
   rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
   Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
   kan Olivias Hus Mandal AS Mandal heve avtalen. Olivias Hus Mandal AS kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
   betalt.

   Olivias Hus Mandal AS kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
   tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Olivias Hus Mandal AS kan likevel ikke heve
   mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
   betale.
   Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
   hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

   Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
   kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Olivias Hus AS kreve renter av kjøpesummen etter
   lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter
   forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
   gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
   Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
   hente ubetalte varer, kan Olivias Hus Mandal AS belaste kjøper med et gebyr på kr 299,- + frakt
   tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke Olivias Hus Mandal AS faktiske utlegg for å levere varen
   til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 
    
   15. Garanti
   Garanti som gis av Olivias Hus Mandal AS eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
   rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed
   ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
   etter punkt 12 og 13.
    
   16. Personopplysninger
   Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
   personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
   etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
   selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun
   utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Olivias Hus Mandal AS skal få gjennomført avtalen med
   kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
   Olivias Hus Mandal AS kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
   identifisering og slik innhenting er nødvendig.

   Hvis Olivias Hus Mandal AS vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
   sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført
   avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi
   kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal
   bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
   handling, for eksempel ved avkrysning.
   Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Olivias Hus Mandal AS, for eksempel pr telefon eller e-post dersom
   han eller hun har spørsmål om Olivias Hus Mandal AS bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun
   ønsker at Olivias Hus Mandal AS sletter eller endrer personopplysningene.
    
   17. Konfliktløsning
   Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
   Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Olivias Hus Mandal AS. Dersom minnelig løsning ikke
   oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
   fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig
   fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av
   stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
   13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.
    
   Her finner du linker til lovverket som regulerer handel på Olivias Hus Mandal AS:

 

Forbrukerkjøpsloven 

Angrerettloven 

Markedsføringsloven 

Personopplysningsloven 

E-handelsloven 

Kredittkjøpsloven